[CLNGO 42] Procedury ocalą NGO

[CLNGO 42] Procedury ocalą NGO